Sunday, November 21, 2010

"முஹம்மது ஒரு பாவியா ?"

ஒரு வாசகர் எனக்கு அனுப்பிய கட்டுரையை இங்கே வெளியிடுகிறேன்


பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மான் நிர்ரஹீம்

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் - சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் மீது உண்டாகுக
யோவான் - 20:21.

உமர் அவர்களே உங்கள் வலைதளத்தில் "முஹம்மது ஒரு பாவியா ?" என்ற தலைப்பில் பாகம் 1 , 2 , 3 என்று கட்டுரைகள் இடம் பெற்று இருக்கிறது. அதனை இன்னும் பல இணையதளங்களில் பிரசுரித்து இருக்கிறீர்கள். அதற்கு ஆதரமாக சில குர்ஆன் வசனங்களையும், ஸஹிஹ் ஹதீஸ்களையும் மேற்கோள் காட்டி இருந்தீர்.
அவற்றில் சில...
Narrated by Shaddad bin 'Aus, The Prophet said, "The most superior way of asking for forgiveness from Allah is: 'Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa Wa'dika mastata'tu abu'u Laka bi ni 'matika wa abu'u Laka bidhanbi; faghfirli fa'innahu la yaghfiru-dh-dhunuba ill a ant a. A'uidhu bika min sharri ma sana'tu.' If somebody recites this invocation during the night, and if he should die then, he will go to Paradise (or he will be from the people of Paradise). And if he recites it in the morning, and if he should die on the same day, he will have the same fate." Sahih Bukhari Volume 8, Book 75, Number 335

Sahih Buhari 6306. இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்' 'அல்லாஹும்ம! அன்த்த ரப்பீ. லா இலாஹ இல்லா அன்த்த. கல்க்த்தனீ. வ அன அப்துக்க. வ அன அலா அஹ்திக்க, வ வஅதிக்க மஸ்ததஅத்து. அஊது பிக்க மின் ஷர்ரி மா ஸனஅத்து. அபூ உ லக்க பி நிஅமத்திக்க அலய்ய, வ அபூ உ லக்க பி தன்பீ. ஃபஃக்பிர்லீ. ஃபஇன்னஹு லா யஃக்பிருத் துன}ப இல்லா அன்த்த' என்று ஒருவர் கூறுவதே தலைசிறந்த பாவமன்னிப்புக் கோரலாகும். (பொருள்: அல்லாஹ்! நீயே என் அதிபதி. உன்னைத் தவிர வேறு இறைவன் இல்லை. நீயே என்னைப் படைத்தாய். நான் உன் அடிமை நான் உனக்குச் செய்து கொடுத்த உறுதி மொழியையும் வாக்குறுதியையும் என்னால் இயன்ற வரை நிறைவேற்றியுள்ளேன். நான் செய்தவற்றின் தீமைகளிலிருந்து உன்னிடம் பாதுகாப்புக் கோருகிறேன். நீ எனக்கு அருட் கொடைகளை வழங்கியுள்ளாய் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன். மேலும், நான் பாவங்கள் புரிந்துள்ளதையும் உன்னிடம் (மறைக்காமல்) ஒப்புக்கொள்கிறேன். எனவே, என்னை மன்னிப்பாயாக! ஏனெனில், பாவத்தை மன்னிப்பவன் உன்னைத் தவிர வேறெவரும் இல்லை.) இந்தப் பிரார்த்தனையை நம்பிக்கையோடும் தூய்மையான எண்ணத்தோடும் பகலில் கூறிவிட்டு அதே நாளில் மாலை நேரத்திற்கு முன்பாக இறப்பவர் சொர்க்கவாசிகளில் ஒருவராக இருப்பார். இதை நம்பிக்கையோடும் தூய்மையான எண்ணத்தோடும் இரவில் கூறிவிட்டுக் காலை நேரத்திற்கு முன்பே இறந்துவிடுகிறவரும் சொர்க்கவாசிகளில் ஒருவராக இருப்பார். என ஷத்தாத் இப்னு அவ்ஸ்(ரலி) அறிவித்தார்.

Al Quran 47:19. ஆகவே, நிச்சயமாக அல்லாஹ்வைத் தவிர (வேறு) நாயன் இல்லை என்று நீர் அறிந்து கொள்வீராக; இன்னும் உம்முடைய பாவத்திற்காகவும், முஃமின்களான ஆண்களுக்காகவும், பெண்களுக்காகவும் (பாவ) மன்னிப்புத் தேடுவீராக - அன்றியும் உங்களுடைய நடமாட்டத்தலத்தையும் உங்கள் தங்குமிடங்களையும் அல்லாஹ் நன்கறிகிறான்.

Al Quran 40:55. ஆகவே, நீர் பொறுமையுடன் இருப்பீராக. நிச்சயமாக அல்லாஹ்வின் வாக்குறுதி உறுதியுடையதாகும். உம் பாவத்திற்காக மன்னிப்புக் கோருவீராக; மாலையிலும் காலையிலும் உம் இறைவனைப் புகழ்ந்து, தஸ்பீஹு (துதி) செய்து கொண்டு இருப்பீராக!

Al Quran 48:2. உமக்காக உம்முடைய முந்திய தவறுகளையும், பிந்தியவற்றையும் அல்லாஹ் மன்னித்து, உமக்காக தனது அருட்கொடையையும் பூர்த்தி செய்து உம்மை நேரான வழியில் நடத்துவதற்காகவும்.


அந்த கட்டுரையின் வாயிலாக உலகத்தாருக்கு நீங்களும் உங்கள் கிறிஸ்தவமும் தெரிவிக்க விரும்புவது:
அல்லாஹ் (சுபஹனவதாலா) - இறைவன்,
முஹம்மது (ஸல்) - இறைதூதர்
இறைதூதர் முலம் அருளா பெற்ற இறை வேதம் - குர்ஆன்.


உங்களுடைய கருத்து:

 1. ஒரு இறை தூதர் பாவ மன்னிப்பு கோருகையில் தன்னையும் சேர்த்துக்கொள்ள கூறினால் அவர் -
 2. ஒரு இறை தூதர் தன் இறைவனிடம் பாவ மன்னிப்பு கோரினால் அவர் -
 3. ஒரு இறை தூதர் பாவ மன்னிப்பு கோரும்படி அடுத்தவர்களை பணித்தால் அவர் -
 4. ஒரு இறை தூதர் எவ்வாறு பாவ மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்று எடுத்துரைத்தால், தான் வாழ்நாளில் பாவமன்னிப்பு கோரி முன் உதாரனமாக வாழ்ந்து கட்டினால் அவர்
 5. இறைவன் ஒரு இறை தூதரின் பாவத்தை மன்னித்ததாக அறிவித்தால் அந்த தூதர் ஒரு -
 6. இறைவன் ஒரு இறை தூதரை பாவ மனிப்பு கேற்க பணித்தால் அந்த இறை தூதர் ஒரு -
பாவி


உமர் அவர்களே, நீங்கள் சொல்வது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பொருந்துமா?

உங்கள் கிருஷ்தவ நம்பிக்கை படி:
ஈஷா (தன் வாழ்நாளில் அறியபடாத பெயரில் Jesus /இயேசு என்று கிறிஸ்தவர்களால் அலைகபெரும்) - இறைவன் (முன்று இறைவர்களில் ஒருவர்).
Gospel/பைபிள் (கிறிஸ்தவர்களால் இஞ்சில் என்று நம்பப்படும்) - இறை வேதம்.
அதனை நமக்கு தந்த/எழுதிய அபோஸ்த்தலர் இறைதூதர்கள்.

Apostle terminology:
The word "apostle" has two meanings, the broader meaning of a messenger and the narrow meaning of an early apostle directly linked to Jesus Christ. The more general meaning of the word is translated into Latin as 'missio', and from this word we get 'missionary.' Referrence: http://en.wikipedia.org/wiki/Apostle_(Christian)

பைபிள் புதிய ஏற்பாட்டின் இறைதூதர்கள் யார்?
கிருஷ்தவ அறிஞர்கள் மத்தியில் அபோஸ்த்தலர்களின் பெயர்களில் மாற்று கருத்துகள் நிலவினாலும் அவர்களின் எண்ணிகை 12 என்பதில் மாற்று கருத்து காணமுடியவில்லை. அவை:

Apostles names according to the Gospels of Mark and Matthew:
1. Peter: Renamed by Jesus to Peter (meaning rock), his original name was Simon bar Jonah;[Mk 3:16] was a fisherman from the Bethsaida "of Galilee"[Jn 1:44], cf. Jn 12:21. Also known as Simon bar Jochanan (Aram.), Cephas (Aram.), and Simon Peter.
2. Andrew: The brother of Simon/Peter, a Bethsaida fisherman, and a former disciple of John the Baptist.
3. James, son of Zebedee: The brother of John.
4. John: The brother of James. Jesus named both of them Bo-aner'ges, which means "sons of thunder'.'"[Mk 3:17]
5. Philip: From the Bethsaida of Galilee[Jn 1:44] [12:21]
6. Bartholomew, son of Talemai; usually identified with Nathanael, who is mentioned in Jn 1:45-51.[15]
7. Matthew: The tax collector. The similarity between Mt 9:9-10, Mk 2:14-15 and Lu 5:27-29 may indicate that Matthew was also known as Levi.[citation needed]
8. Thomas: Judas Thomas Didymus - Aramaic T'oma' = twin, and Greek Didymos = twin. Doubting Thomas.
9. James, son of Alphaeus: Generally identified with "James the Less", and also identified by Roman Catholics with "James the Just".[16]
10. Thaddeus: In some manuscripts of Matthew, the name "Lebbaeus" occurs in this place. Thaddeus is traditionally identified with Jude; see below.
11. Simon the Zealot: Some have identified him with Simeon of Jerusalem.[17]
12. Judas Iscariot: The disciple who later betrayed Jesus.[Mk 3:19] The name Iscariot may refer to the Judaean towns of Kerioth or to the sicarii (Jewish nationalist insurrectionists), or to Issachar. Also referred to as "Judas, the son of Simon."[Jn 6:71] [13:26] He was replaced by Matthias as an apostle shortly after Jesus' resurrection.இந்த இறைதூதர்கள் வரிசையில் பைபளின் புதிய ஏற்பாட்டை எழுதியதாக சொல்லப்படுவோர் மட்தேவ், ஜேமுஸ், ஜான், ஜூடு, மற்றும் பீட்டர் மட்டுமே. பாவுல் (சாவுல்) தான் வாழ்நாளில் ஈஷாவை உயிருடன் பார்ததில்லை, ஆனால் அவரே புதிய ஏற்பாட்டின் 27 புத்தகத்தில் 14 /15 எழுதியதாக கற்பிக்கப்படுகிறது. மார்க், லூக் தங்கள் பங்கிற்கு பைபளின் புத்தகங்களை எழுதியதாக கிறிஸ்தவர்களால் நம்பப்படுகிறது, ஆனால் அவர்கள் ஈஷா (அலை)வின் 12 அபோஸ்த்தலர்களிள் ஒருவராக இருக்கவில்லை!!

New Testament Authors

#
Books
Author1
Matthew
Apostle Matthew
2
John
Apostle John
3
1 John
4
2 John
5
3 John
6
Book of Revelation
Apostle John
John of Patmos
7
Jude
Apostle Jude, the brother of Jesus
8
James
James - the brother of Jesus
9
1 Peter
Apostle Peter
10
2 Peter
Apostle Peter
Un Known
11
Mark
Mark the Evangelist, who (since he was not one of "The Twelve") later tradition held to have utilized the teaching of the Apostle Peter in his gospel
12
Romans
Paul (Saul) - not one of "The Twelve" apostle, didn’t meet “Isha” on his life time, claiming divinity by vision.

13
1 Corinthians
14
2 Corinthians
15
Galatians
16
Ephesians
17
Philippians
18
Colossians
19
1 Thessalonians
20
2 Thessalonians
21
1 Timothy
22
2 Timothy
23
Titus
24
Philemon
25
Hebrews
Paul(Saul) - not one of "The Twelve" apostle, didn’t meet “Isha” on his life time, claiming divinity by vision.
Un Known
26
Acts
Paul(Saul) - not one of "The Twelve" apostle, didn’t meet “Isha” on his life time, claiming divinity by vision.
Luke - Not one of the "Twelve" apostle
Unknown
27
Luke
Luke, who was also not one of "The Twelve", but was mentioned as a companion of the Apostle Paul and as a physician.
அந்த கட்டுரையில் உமர் அறிவித்த படி...

 1. ஒரு இறை தூதர் பாவ மன்னிப்பு கோருகையில் தன்னையும் சேர்த்துக்கொள்ள கூறினால் அவர் -
 2. ஒரு இறை தூதர் தன் இறைவனிடம் பாவ மன்னிப்பு கோரினால் அவர் -
 3. ஒரு இறை தூதர் பாவமன்னிப்பு கோரும்படி அடுத்தவர்களை பணித்தால் அவர் -
 4. ஒரு இறை தூதர் எவ்வாறு பாவ மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்று எடுத்துரைத்தால், தான் வாழ்நாளில் பாவமன்னிப்பு கோரி முன் உதாரனமாக வாழ்ந்து கட்டினால் அவர்
 5. இறைவன் ஒரு இறை தூதரின் பாவத்தை மன்னித்ததாக அறிவித்தால் அந்த தூதர் ஒரு -
 6. இறைவன் ஒரு இறை தூதரை பாவமன்னிப்பு கேட்க பணித்தால் அந்த இறை தூதர் ஒரு -
பாவி


பைபிளில் ஈஷா (அலை) "பாவம் பண்ணியவருகே பாவமன்னிப்பு, பாவமற்றவருக்கு மன்னிப்பு தேவை இல்லை, அவனுக்காக தான் வரவில்லை” என்று உரைக்கிறார்...
Luke5:31 Jesus answered them, “Those who are well don’t need a physician, but those who are sick do. 5:32 I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.

பைபிளில் இறை தூதர்கள் (அபோஸ்த்தல்ஸ்) பாவமன்னிப்பு கேட்டார்களா?


John admits that god send Isha for his sin - 1 John 4:10 In this is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son to be the atoning sacrifice for our sins.

John admits that “isha” was dead not only for his sin, but for the whole world - 1 John 2:2: and he himself is the atoning sacrifice for our sins, and not only for our sins but also for the whole world.
John confesses that if some one (including apostle) says that he don’t have any sin then he make isha as a liar. Further everyone sin is will get forgiveness if they confess. - I John – 1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. 1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

John confesses that his sins are washed out by the blood of Isha - Revelation1:5 and from Jesus Christ – the faithful witness, the firstborn from among the dead, the ruler over the kings of the earth. To the one who loves us and has set us free from our sins at the cost of his own blood
According to oxford dictionary “We” and “US” is an objective case of we, the persons speaking, (informal) me.

ஜான் – “We”/"US" என்ற வார்த்தையை உபயோகிப்பதன் மூலம் தானும் பாவம் பண்ணியவர்களில் ஒருவராக இருப்பதாகவும், பாவம் செய்த தங்களுக்காகவே ஈஷா (அலை) மரணித்ததாக அறிவிக்கிறார்.

ஜானின் பரிந்துரைபடி, “ஜான்” பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) வின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி “ஜான்” ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???
Paul was asked for baptize himself which may help him to get forgiveness - Acts 22:16 And now what are you waiting for? Get up, be baptized, and have your sins washed away, calling on his name.
Paul Agrees that he is looking on to Isha to get the forgiveness – Colossians 1:13 He delivered us from the power of darkness and transferred us to the kingdom of the Son he loves, 1:14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins.

Paul agrees because of our sin jesus is crucified, and he believe that he will be saved - Romans 5:8 But God demonstrates his own love for us, in that while we were still sinners, Christ died for us. 5:9 Much more then, because we have now been declared righteous by his blood, we will be saved through him from God’s wrath.

Paul confesses that, he can get forgiveness only by the blood of Isha - Ephesians 1:7 In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace.
பாவுல் (சாவுல்) - “We”/"US" என்ற வார்த்தையை உபயோகிப்பதன் மூலம் தானும் பாவம் பண்ணியவர்களில் ஒருவராக இருப்பதாகவும், ஈஷா (அலை) அவர்களிடம் பாவமன்னிப்பு வேண்டி நிற்பதாகவும் அறிவிக்கிறார்.
ஜானின் பரிந்துரைபடி, “பாவுல் (சாவுல்)” பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) அவர்களின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி "பாவுல் (சாவுல்)" ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???
Jude warning people that if they don’t repent / will get punishment
Jude 1:15 to execute judgment on all, and to convict every person of all their thoroughly ungodly deeds that they have committed, and of all the harsh words that ungodly sinners have spoken against him.1:16 These people are grumblers and fault-finders who go wherever their desires lead them, and they give bombastic speeches, enchanting folks for their own gain.
ஜூடு - இறைவனை அஞ்சி நடக்கவும் (பாவ மன்னிப்பு கோரவும்) ல்லாவிடில் இறைவனிடம் தண்டனை உண்டு என்றும் மக்களுக்கு அறிவுரை செய்கிறார்.
ஜானின் பரிந்துரைபடி, “ஜூடு” பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) அவர்களின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி "ஜூடு" ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???
Peter is telling to all apostle, baptize which may help them to get forgiveness - Acts 2:37 Now when they heard this, they were acutely distressed and said to Peter and the rest of the apostles, “What should we do, brothers?” 2:38 Peter said to them, “Repent, and each one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins…
பீட்டர் - தாம் அனைவரும் ஞான்ஸ்நானம் பெறுவது முலமே பாவமன்னிப்பு பெறமுடியும் என்று அறிவிக்கிறார். இதை அவர் அணைத்து அபோஸ்த்தலர்களுக்கும் சேர்த்தே அறிவிக்கிறார்.
ஜானின் பரிந்துரைபடி, “பீட்டர்" பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) அவர்களின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி "பீட்டர்" ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???
James advise people to pray/ask forgiveness so that they may get healed.
James 5:15 And the prayer of faith will save the one who is sick and the Lord will raise him up – and if he has committed sins, he will be forgiven. 5:16 So confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The prayer of a righteous person has great effectiveness.
ஜேமுஸ் - மக்களை பாவமன்னிப்பு கோரும்படி வலியுறுத்துகிறார்.
ஜானின் பரிந்துரைபடி, “ஜேமுஸ்” பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) வின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி "ஜேமுஸ்" ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???
Isha instructing Mark (Peter) to repend (ask for forgiveness) - Mark1:15 He said, “The time is fulfilled and the kingdom of God is near. Repent and believe the gospel!”

Isha teaching mark that, if he forgive others then god will forgive his sin - Mark11:25 Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven will also forgive you your sins.
மார்க் - மார்க் பீட்டரிடத்தில் சுவிஷேசம் பெற்று இருந்தாலும், கிருஷ்வர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் மார்க்/பீட்டர் பாவமன்னிப்பு கோரும்படி பரிந்துரைக்கிறார்.
ஜானின் பரிந்துரைபடி, “மார்க்/பீட்டர்” பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) அவர்களின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி "மார்க்/பீட்டர்" ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???
Isha telling to all apostles to ask for forgiveness - Luke 11:3 Give us each day our daily bread,11:4 and forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And do not lead us into temptation.”
லூக் - கிருஷ்தவர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் அணைத்து அபோஸ்த்தலர்களையும் (லூக் உட்பட) பாவமன்னிப்பு கோரும்படி பரிந்துரைக்கிறார்.
ஜானின் பரிந்துரைபடி, “லூக்” பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) வின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி "லூக்" ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???
Isha teaching to all apostles, should ask for forgiveness - Matthew 6:10 may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. 6:11 Give us today our daily bread, 6:12 and forgive us our debts, as we ourselves have forgiven our debtors.6:13 And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one.
மாத்தேவ் - கிருஷ்தவர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் அணைத்து அபோஸ்த்தலர்களையும் (மாத்தேவ் உட்பட) பாவமன்னிப்பு கோரும்படி பரிந்துரைக்கிறார்.
ஜானின் பரிந்துரைபடி, மாத்தேவ்” பாவம் செய்யாதவர் என்று சொன்னால் ஈஷா (அலை) அவர்களை பொய்யர் என்றாக்குகிறோம், ஈஷா (அலை) வின் வார்த்தை நம்முடன் இருக்காது. உமர் அவர்களின் கூற்றுபடி "மாத்தேவ்" ஒரு பாவி என்றால் அவரால் வளங்கபெற்ற சுவிஷேசம்???


அச்சச்சோ, கிருஷ்வர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் பாவமன்னிப்பு கோரும்படி பரிந்துரைக்காத இறைதூதர்களே (அபோஸ்த்தல்) இல்லையா? பாவமன்னிப்பு கோராத இறைதூதர்களே (அபோஸ்தல்) இல்லையா? உமர் அவர்களே நீங்கள் முயற்சித்தால் இஸ்லாமியருக்கு எதிராக குர்ஆனிலும், ஹதிசிலும் இடை சொருகல்கள் செய்வது போல பாவமன்னிப்பு இல்லாத பைபிளின் புதிய ஏற்பாட்டின் அத்தியாயத்தை உருவாக்க முடியும், பைபளின் KJV புதிய ஏற்பாடு (27 புத்தகங்கள்) RCV புதிய ஏற்பாடு (27 + 6 /7 = 33/34 புத்தகங்கள்) இருபது போல இனி வரும் காலங்களில் "உமரின் சுவிஷேசம்" என்று ஒன்றை சேர்த்துக்கொள்ளலாம்!!!.

சரி, உங்களை சந்தோஷபடுத்துவதற்காக: இறைதூதர்கள் (அபோஸ்த்தல்) பாவமன்னிப்பு கோறினால், பாவியாக இருந்தால் தவறொன்றும் இல்லை, அவர்களும் மனிதர்கள் தானே... ஆனால் இறைவன் பாவமன்னிப்பு கோறினால்?
பைபளின் ஒரு வசனத்தை மேற்கோள் காட்டுவதற்கு முன் அதன் பின்னணியை தெருவிக்க விரும்புகிறேன், கிருஷ்தவர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் தான் பிராத்திக்கும் பொழுது எவ்வாறு பாவமன்னிப்பு கோருவதாக தான் தூதர்களுக்கு (அபோஸ்த்தல்) அறிவிக்கிறார்...

Background history of the Lords Prayer
one in the Gospel of Matthew 6:9–13[1] as part of the discourse on ostentation, a section of the Sermon on the Mount; and the other in the Gospel of Luke 11:2–4.[2]

The context of the prayer in Matthew is as part of a discourse deploring people who pray grandiosely, simply for the purpose of being seen to pray; Matthew describes Jesus as instructing people to pray "after the manner" of this prayer.ஈஷா (அலை) அவர்கள் தான் பிராத்திக்கும் பொழுது எவ்வாறு
பாவமன்னிப்பு கோருவதாக தான் தூதர்களுக்கு (அபோஸ்த்தல்) அறிவிக்கிறார்...

Luke 11:1 Now Jesus was praying in a certain place. When he stopped, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples.” 11:2 So he said to them, “When you pray, say: Father, may your name be honored; may your kingdom come.11:3 Give us each day our daily bread, 11:4 and forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. And do not lead us into temptation.


இந்த வசனத்தில் கிருஷ்தவர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் தான் பிராத்திக்கும் பொழுது எவ்வாறு பாவமன்னிப்பு கோருவதாகவும், பாவமன்னிப்பு கோருகையில் தன்னையும் ("US" என்ற வார்த்தையை உபயோகிப்பதால்) சேர்த்துக்கொள்ளும்படி தன் இறைதூதர்களை பணிக்கிறார்.

ஒரு மனிதருக்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுது அல்லது அவருக்கு உதவும் பொழுது ஈஷா (அலை) அவர்கள் "US" என்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துவது இல்லை. உதாரனமாக இந்த வசனத்தை பார்ப்போம்.
Luke 10:41 But the Lord answered her, “Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, 10:42 but one thing is needed. Mary has chosen the bestpart; it will not be taken away from her.”


இன்னும் கிறிஸ்தவர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் தான் பிராத்திக்கும் பொழுது எவ்வாறு பாவமன்னிப்பு கோருவதாக பைபிள் பறைசாற்றுகிறது...

Matthew 6:5 “Whenever you pray….. 6:9 So pray this way: Our Father in heaven, may your name be honored, 6:10 may your kingdom come,may your will be done on earth as it is in heaven. 6:11 Give us today our daily bread,6:12 and forgive us our debts, as we ourselves have forgiven our debtors. 6:13 And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. 6:14 “For if you forgive others their sins, your heavenly Father will also forgive you. 6:15 But if you do not forgive others, your Father will not forgive you your sins.


பைபிளில் கிறிஸ்தவர்களால் இறைவனாக வணங்கப்பெரும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் தன்னை பாவமற்றவர்/நல்லவர் என்று அழைக்க பெறுவதை கடுமையாக கண்டிபதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Mark 10:17 Now as Jesus was starting out on his way, someone ran up to him, fell on his knees, and said, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” 10:18 Jesus sad to him, Why do you call me good? No one is good except God alone”.


இன்னொரு முரை, ஈஷா (அலை) அவர்களை பாவமற்றவர்/நல்லவர்/பரிசுத்தமானவர் என்று அழைப்பதை கடுமையாக கண்டிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Luke 18:18 Now a certain ruler asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?” 18:19 Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good except God alone”.

ஜானின் பரிந்துரைப்படி, ehk; ghtQ;nra;atpy;iynad;Nghkhdhy;> ehk; mtiug; ngha;auhf;Ffpwth;fshapUg;Nghk;> mtUila thh;j;ij ekf;Fs; ,uhJ. I John 1:10


சரி ஈஷா (அலை) அவர்களின் வார்த்தை என்ன ? வணக்கத்துக்கு உரிய இறைவன் ஒருவன்னே...

Mark 12:28 Now one of the experts in the law came and heard them debating. When he saw that Jesus answered them well, he asked him, “Which commandment is the most important of all?” 12:29 Jesus answered, “The most important is: ‘Listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. 12:30 Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ 12:31 The second is: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.12:32 The expert in the law said to him, “That is true, Teacher; you are right to say that he is one, and there is no one else besides him. 12:33 And to love him with all your heart, with all your mind, and with all your strength and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices.” 12:34 When Jesus saw that he had answered thoughtfully, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” Then no one dared any longer to question him.


யார் அந்த இறைவன் அவன் பெயர் என்ன? “எலாஹ்” அதனால் தான்
ஈஷா (அலை) அவர்கள் Eloh, Eloh, lama sabachthani? என்று அழுததாக பைபிள் கூறுகிறது (Mark 15:34)

இன்னும் ஈஷா (அலை) அவர்கள் கூறுகிறார்கள் "இறைவன் ஒருவனை வணங்கினால் அன்றி சொர்க்கம் இல்லை" என்று.. Matthew 7:21Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter into the kingdom of heaven – only the one who does the will of my Father in heaven.

உமர் அவர்களே, நீங்கள் இப்பொழுது ஈஷா (அலை) பாவி என்று பறைசாற்ற தயாரா?
நீங்கள் அப்படி பழிக்க தயங்கமாட்டீர் , ஏனெனில் இதற்கு முன்னரே உங்கள் வலைதளத்தில் "பிஜே அவர்களுக்கு ஈஸா குர்ஆன் பதில்: அற்புதம் நிகழ்த்தியது எப்படி? பாகம் 2 " என்ற கட்டுரையில் "ஒன்று, இயேசு இறைவனுக்கு (அல்லாவிற்கு) சமமானவராக இருக்கவேண்டும் அல்லது இவர் (இயேசு) ஒரு "மனநிலை சரியில்லாதவராக" இருக்கவேண்டுமே தவிர , இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருக்கமுடியாது" என்ற கருத்தை வாய் கூசாமல் கூரியவர் நீங்கள். என் இறைவன் அருளால் அதிசயம் புரிய, அல்லது "இறைவன் அருள் கொண்டுடே தன்னால் அதிசயம் புரிய முடிந்தது" என்று கூற ஒரு மனிதன் இறைவனாகவோ அல்லது "மனநிலை சரியில்லாதவராக" தான் இருக்க வேண்டுமா? இறை துதராக இருக்க கூடாதா? உங்கள் அகராதியில் இறைவனுக்கு எதிர்மறை மனநிலை சரியில்லாதவரா?

நீங்கள் ஈஸாவை பழித்தாலும் நங்கள் இஸ்லாமியர்கள் நபி ஈஷா (அலை) அவர்களை அப்படி பழிக்க மாட்டோம், என்னென்றால் படைத்த இறைவனும், இறைவனின் தூய நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுக்கும், நபி ஈஷா (அலை) அவர்களுக்கும் எங்கள் இடத்தில உயர்ந்த அந்தஸ்தையே அளித்துள்ளோம்.


அல்லாஹ் (சுபஹானவதாலா), ஈஷா (அலை) வையும், நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்களையும் மற்றும் மூமினான அனைவரையும் பாவமன்னிப்பு கோரவே பரிந்துரைக்கிறார், இதற்கு காரணம் அவர்கள் பாவிகள் என்பதற்காக அல்ல இறைவனின் கருணை இன்றி நாம் சொர்கத்தில் நுழைய முடியாது என்பதற்காக.


கிறிஸ்தவர்கள் நம்புவது போல எங்கள் நம்பிக்கை கிடையாது, கிறிஸ்தவர்கள் பைபிள் = இறைவனுடைய வார்த்தை + இறைதூதர்களின் வார்த்தை + சரித்திர ஆசிரியர்களின் வார்த்தையின் கோர்ப்பாகும், அதனாலேயே அதற்கு என்று ஒரு பெயர் இல்லாமல் பைபிள் என்று அழைக்க பெறுகிறது - பைபிள் என்பது இத்தாலியன் பிப்லோ என்ற வார்த்தையில் இருந்து வந்தது அதற்கு அர்த்தம் புத்தகம் என்பதாகும்.


குர்ஆன் = இறைவனின் தூய வேதம்/வார்த்தை.
ஹதீஸ் = நபி முஹம்மது (ஸல்) தன் வாழ்நாளில் நமக்குமுன் உதாரனமாக நடந்து காட்டியது, அவரே நம்மை நடக்குமாறு பணித்ததை "சுன்னாஹ்" என்று பிரித்து அறிகிறோம்.


The Sunnah is the manner or deeds of Muhammad and validated by the consensus of companions of Muhammad (Sahaba). The Sunnah of Muhammad includes his specific words, habits, practices, and silent approvals. It is significant to the spirituality of Islam because it addresses ways of life dealing with friends, family, and government. For Muslims, the spiritual significance of the Sunnah is more than simply doing as Muhammad did; to imitate him helps one to know God and be Loved by God. Believers think that if one imitates and embraces the ways of Muhammad, they will also be Loved by God. To love and be Loved by God is key in Islamic spirituality; one comes to know God through this love, and by living by the Sunnah one lives in constant remembrance of God.

Reference: Wikipedia (sunnah)


நபி முஹம்மது (ஸல்) தன் வாழ்நாளில் சிலவற்றை செய்யும் முறையை கற்றுதந்துள்ளார்/விளக்கியுள்ளார், சிலவற்றை அவர் தன் வாழ்நாளில் செய்தபடியே செய்யும் படி வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.
பைபிளில் ஈஷா (அலை) அவர்கள் அப்போதைய மக்களுக்கு தான் செல்லும் வழியை (செய்யும் அமல்களை, இறைவனை வணங்கும் முறையை) தெரிவிக்கிரார்கள், அவ்வழியை பின்பற்றுவதே இறைவனை சென்றடையும் பாதை என்று உரைக்கிறார்.

John 14:5 Thomas said, “Lord, we don’t know where you are going. How can we know the way?14:6 Jesus replied, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes towards the Father except through me.


நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் இறைவனை தான் வணங்குவது போல வணங்க பணிப்பது...
Sahih Buhari Volume 9, Book 91, Number 352: Narrated Malik: We came to the Prophet and we were young men nearly of equal ages and we stayed with him for twenty nights. Allah's Apostle was a very kind man and when he realized our longing for our families, he asked us about those whom we had left behind. When we informed him, he said, "Go back to your families and stay with them and teach them (religion) and order them (to do good deeds). The Prophet mentioned things some of which I remembered and some I did not. Then he said, "Pray as you have seen me praying, and when it is the time of prayer, one of you should pronounce the call (Adhan) for the prayer and the eldest of you should lead the prayer. "


அவ்வாறே அவர் கற்றுத்தந்த பாவமன்னிப்பு போல நாங்களும், படைத்த இறைவனிடம் பாவமன்னிப்பு கேட்கிறோம். இறைவன் அறியாமை காரணத்தால் நீங்கள் செய்யும் பாவத்தை சேர்த்தே மன்னித்து அருள்வானாக (ஆமீன்)..


சரி, நீங்கள் நபி முஹம்மது (ஸல்) மீது பொய்யான/ஆதரமற்ற குற்றச்சாட்டை வைக்கலாம். நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள், அன்பு மிகுந்தவர் என்று பறைசாற்றலாம். ஆனால் பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள் அவ்வாறு தன்னை பற்றி கூறிகொள்ளவிலையே, எதை நம்புவது? உங்களின் கருத்தையா அல்லது நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள் தன்னை பற்றி தானே கூறுவதையா?


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள் "தான் சமாதனத்துக்கு வரவில்லை மாறாக...
Matthew 10:34 “Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword.


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) “தன்னை விரும்பாதோரை தன் முன் கொண்டுவந்து கருணை அற்ற முறையில் கொல்ல வேண்டும் என்று...
LUKE 19:27 But as for these enemies of mine who did not want me to be their king, bring them here and slaughter them in front of me!’


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள் “தனக்கு சொந்தமான ஆவிகள் மூலம் பாவம் செய்பவர்களை அளிக்கபோவதாக..
Matthew 13:41 The Son of Man will send his angels, and they will gather from his kingdom everything that causes sin as well as all lawbreakers. 13:42 They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள் “தான் உலகத்தில் கலவரத்தை உண்டாகவே தான் வந்ததாகவும், குடும்ப பிணைப்பை அருதேடுபதற்காக வந்ததாகவும்...
Luke 12:49I have come to bring fire on the earth – and how I wish it were already kindled! 12:50 I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is finished! 12:51 Do you think I have come to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division! 12:52 For from now on there will be five in one household divided, three against two and two against three. 12:53 They will be divided, father against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-law.”

He took the lives of a husband and wife by scaring them to death for not forking over all the money they made on a real estate transaction (Acts 5:1-10).


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள்ஒன்றும் அறியாத ஒரு அத்திப்பல மரத்தை சபித்ததாக...
During one particularly temperamental time when Jesus was hungry, He even killed a fig tree for failing to bear figs, even though Jesus knew figs weren't in season. Mark 11:12 Now the next day, as they went out from Bethany, he was hungry. 11:13 After noticing in the distance a fig tree with leaves, he went to see if he could find any fruit on it. When he came to it he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. 11:14 He said to it, “May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it. ….
11:20 In the morning as they passed by, they saw the fig tree withered from the roots. 11:21 Peter remembered and said to him, “Rabbi, look! The fig tree you cursed has withered.” 11:22 Jesus said to them, “Have faith in God.


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள்தகப்பனை மதிக்காத குழந்தைகளை கருணையற்ற முறையில் கொள்ளவேண்டும் என்று...
Matthew 15:4 For God said, ‘Honor your father and mother’ and ‘Whoever insults his father or mother must be put to death.

Mark 7:10 For Moses said, ‘Honor your father and your mother,’ and, ‘Whoever insults his father or mother must be put to death.

பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள்தன்னை விடுத்து எவர் அவர் குடும்பத்தை நேசிக்கிராரோ அவர் ஈஷாவை வழிபடுபவராக இல்லை என்று..
Luke 14:25 Now large crowds were accompanying Jesus, and turning to them he said, 14:26If anyone comes to me and does not hate his own father and mother, and wife and children, and brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple.

Matthew 10:37 “Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me.

Matthew 19:29 And whoever has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or fields for my sake will receive a hundred times as much and will inherit eternal life.


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள் “அவர்களின் குழந்தைகளை கொண்டே அவர்களை கொள்ள போவதாக..
Matthew 10:21 Brother will hand over brother to death, and a father his child. Children will rise against parents and have them put to death.


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள்தான் கடவுள் என்றால் ஏன் அவர் மக்களை கதை சொல்லி குழப்ப முற்படுகிறார்?
Matthew 13:10 Then the disciples came to him and said, “Why do you speak to them in parables?13:11 He replied, “You have been given the opportunity to know the secrets of the kingdom of heaven, but they have not. 13:12 For whoever has will be given more, and will have an abundance. But whoever does not have, even what he has will be taken from him. 13:13 For this reason I speak to them in parables: Although they see they do not see, and although they hear they do not hear nor do they understand.

பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள்சொர்கத்தின் வாயிலை சிறியதாக அமைதுள்ளதையும், நரகத்தின் வாயிலை பெரியதாக அமைத்துள்ளதையும் விவரிக்கிறார். அவர் அன்பின் வடிவம் என்றால் இப்படி செய்ய காரணம் என்ன?”
Matthew 7:13Enter through the narrow gate, because the gate is wide and the way is spacious that leads to destruction, and there are many who enter through it. 7:14 But the gate is narrow and the way is difficult that leads to life, and there are few who find it.


பைபிளில் நபி ஈஷா (அலை) அவர்கள் பாவமன்னிப்பு கூர பணிக்காமல், தற்கொலை செய்யவே பணிபதாக எழுத பெற்றுள்ளது, இதை படிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் தற்கொலை அதிகமாக காண பெறுகிறது..
Mark 9:42 “If anyone causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a huge millstone tied around his neck and to be thrown into the sea. 9:43 If your hand causes you to sin, cut it off! It is better for you to enter into life crippled than to have two hands and go into hell, to the unquenchable fire. 9:45 If your foot causes you to sin, cut it off! It is better to enter life lame than to have two feet and be thrown into hell. 9:47 If your eye causes you to sin, tear it out! It is better to enter into the kingdom of God with one eye than to have two eyes and be thrown into hell,


Are you a true Christian? Take out this quiz and find out: http://www.bettybowers.com/biblequiz.html

உமர் அவர்களே, உங்கள் இணைய தத்தில் ஒரு கட்டுரையில் இவ்வாறு முழக்கம் இட்டு இருந்தீர் "எங்களுடைய கட்டுரைகளுக்கு இவர் பதில் கொடுக்க முன்வந்தமையால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அனேக தளங்கள் பதில் கொடுப்போம் என்று வந்தன, வந்த வண்ணமாகவே இருந்துவிட்டன. முஹம்மது பற்றியும், குர்ஆன் பற்றியும் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டன. உதாரணத்திற்கு, "முஹம்மது ஒரு பாவி" என்ற தலைப்பில் கட்டுரைகளை பதித்துள்ளோம், யாரும் பதில் தரவில்லை, எனக்கு தெரிந்த வரை."


உமர் அவர்களே, சில ஆண்டுகாலமாக திரைக்கு பின் மறைந்துகொண்டு இஸ்லாத்திற்கு எதிராக பொய் பிரசாரம் செய்வதாக (நாய் பிடிக்கும் வேலை செய்வதாக) சொல்லிகொள்ளும் நீங்கள் அதற்கு இஸ்லாமியர்களிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை என்று சொன்னால் அது நம்பும்முகமாக உள்ளதா? இதை நம்ப இங்கு யாரேனும் தயாரா?

 1. உங்கள் கட்டுரைகளுக்கு, உங்கள் வளைதளத்தில் இது வரை நான் நான்கு முறை பதில் அனுப்பி உள்ளேன், என் பதிலுக்கு பிற்பாடு கிறிஸ்தவர் சொல்லும் கருது பிரசுரிக்கப்பட்டு உள்ளது, ஏன் என் பதில்கள் ஒருதடவையேனும் பிரசுரிக்கபடவில்லை?
 2. பக்க பக்கமாக பொய் பிரசாரத்தை எழதி இஸ்லாமியர்களை எழுத்து விவாதத்துக்கு பணிக்கும் நீங்கள் அடுதவருகளின் கருத்துகளை தெரிவிக்க வெறும் 4096 எழுத்துகள் மட்டும் அனுமதிப்பது ஏன்?
 3. அவ்வாறு அளிக்கப்படும் பதில்களை முழுவதுமாக பிரசுரிக்க மறுப்பது ஏன்?
 4. நீங்கள் விருபுவதையே பிரசுரிகிறிர்கள், விரும்பதவையை பிருசுரிபது இல்லை ஏன்?
 5. இதுவரை யாரும் உங்கள் கட்டுரைக்கு பதில் அளிக்கவில்லையா ? அல்லது அதை நீங்கள் பிரசுரிக்க விரும்ப வில்லையா? எது உண்மை?
 6. நிங்களே முன் வந்து அடுத்தவர்கள் கருத்தை அப்படியே உள்ளது உள்ளபடி பிரசுரிப்பது இல்லை என்று வாக்குமுலம் அறிவிகிர்களே, அப்ஸ் பற்றி உங்கள் கட்டுரையில் சொன்னது: "இவர் என் ஈஸா குர்‍ஆன் தளத்திற்கு வந்து, கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல், சம்மந்தமில்லாத விவரங்களை பின்னூட்டமிட்டார், சிலவற்றை வெளியிட்டேன். இவரது தளத்தின் பெயரை பின்னூட்டமிட்டார், அதை இதுவரை பின்னூட்டமாக அனுமதிக்கவில்லை, ஆனால், அவருடைய பின்னூட்டத்திற்கு பதிலாக, அவருடைய தளத்தையே அறிமுகப்படுத்தி, இந்த கட்டுரையை எழுதிக்கொண்டு இருக்கிறேன். இக்கட்டுரையைக் கண்டு அவர் அதிகமாக மகிழுவார் என்று நினைக்கிறேன்.
 7. ஏன் சிலவற்றை பின்னூடமிட்டேன் என்று அறிவிகிறிர்?
 8. ஏன் அனைத்தையும் பிரசுரிக்க மறுதிர்?
 9. சிலவற்றை பின்னூடமிட்டேன் என்றால் எதை பிரசுரிதிர்? , எதை பிரசுரிக்க மறுதிர்? ஏன் உங்கள் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கை ஆடிவிடும் என்ற பயமா?
 10. அடுத்தவர்களின் இணைய தளங்களில் உங்களுடைய பொய்யை பிரசுரிக்க விரும்பும் நீங்கள் ஏன் அடுத்தவர்கள் அளிக்கும் கருத்துகளை அதன் தூய வடிவில் பிரசுரிக்க றுக்குறிர்கள்?
 11. அவர்கள் கருத்துகளில் உண்மை இல்லை என்றால் அதை நிருபிக்க முயற்சிக்காமல் ஏன் அதை மறைக்க முயற்சிகிறிர்? இதில் யார் உண்மையாளன்?
 12. உங்களுக்கு என்னிடத்தில் இருந்து அளிக்க பெற்ற பதில்கள் உங்களை வந்து அடைய வில்லை என்று பொய் பிரசாரம் செய்ய போகுறிர்களா ??? அல்லது பைபிள் வசனங்களுக்கு பொய்யான விரிவுரை எழுத உங்கள் நண்பர்களுடன் சேர்த்து முயற்சிக்க போகுறிர்களா ???


உமர் அவர்களே இனியேனும் நீங்கள் உங்கள் கிறிஸ்தவத்தை அதன் தூய வடிவில் அறிய முயற்சித்தால் இப்படி கட்டுரைகள் மொழிபெயர்க்க மாட்டிர்கள் என்று நம்புகிறோம்...


Luke6:37Do not judge, and you will not be judged; do not condemn, and you will not be condemned…..


அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்

-ஜியா

13 comments:

Walid said...

அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களே .,,அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் வ ரஹ்மாதுல்லாஹி வ பரகாதுஹு ..
Al Quran 32: 2 & 3
அகிலங்களின் இறைவனிடம் இருந்து அருளப்பட்டுள்ளது - இவ்வேதம் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.

ஆயினும் அவர்கள் "இவர் இதை இட்டுக்கட்டிக் (கற்பனை செய்து) கொண்டார்" என்று (உம்மைப் பற்றிக்) கூறுகிறார்களா? அவ்வாறல்ல, எவர்களுக்கு உமக்கு முன் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர் வந்ததில்லையோ, அந்த சமூகத்தாருக்கு, அவர்கள் நேர்வழியில் செல்லும் பொருட்டு நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக உம்முடைய இறைவனிடமிருந்து வந்துள்ள உண்மை(வேதமாகும்).

- Jazak Allah Hyr to Zia to spend his valuable time on this research.
Keep Going..

Yacoob said...

Brother Zia Assalaamualaikkum. Mind blowing reply, JAZAKALLAH.

Anonymous said...

பாவம் செய்யாதவர் இறைவன் மட்டுமே.அப்படியானால் அல்லாவே முகமதுவாக வந்தான் என்று சொல்ல வருகிறீர்களா?

நீங்கள் கொடுத்த பைபிள் வசனங்களை நீங்களே ஒருமுறை படித்துப்பாருங்கள். அவற்றை தமிழில் பதிக்காமல் ஆங்கிலத்தில் பதித்த காரணம் என்ன?

இவ்வளவு தெளிவாக முகமது பாவமன்னிப்புக் கேட்டிருக்க அதனை மறைத்து ஒரு கேலிக்கூத்தான விபரங்களை வெளியிட்டுள்ளீர்கள்.

என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னைக் குற்றப்படுத்தக்கூடும்? நான் சத்தியத்தைச் சொல்லியிருக்க, நீங்கள் ஏன் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை.(John 8:46)

மனிதர்கள் அனைவருமே பாவம் செய்தார்கள்.
முகமதுவுக்கே தான் எங்கே செல்லப்போகிறேன் என்ற நிச்சியம் அவருக்கே இல்லை. வசனம் தரட்டுமா?

அபூ ஷபீக் said...

எல்லா புகழும் அல்லாஹுக்கே,ஜியா, இறைவன் உங்கள் அறிவை அதிகரிக்க செய்வானாக! really my heart fill with joy, when first time i read umar articles, i really upset, this man lying lot of things against islam just using his stupid illogical arguments. i regularly read articles in answering Christianity web site, but my heart wander like that site we need in tamil, vallah u fulfill it alhamthulillah.

Apsar said...

பாவம் செய்யாதவர் இறைவன் மட்டுமே.அப்படியானால் அல்லாவே முகமதுவாக வந்தான் என்று சொல்ல வருகிறீர்களா? நீங்கள் கொடுத்த பைபிள் வசனங்களை நீங்களே ஒருமுறை படித்துப்பாருங்கள். அவற்றை தமிழில் பதிக்காமல் ஆங்கிலத்தில் பதித்த காரணம் என்ன? இவ்வளவு தெளிவாக முகமது பாவமன்னிப்புக் கேட்டிருக்க அதனை மறைத்து ஒரு கேலிக்கூத்தான விபரங்களை வெளியிட்டுள்ளீர்கள். என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னைக் குற்றப்படுத்தக்கூடும்? நான் சத்தியத்தைச் சொல்லியிருக்க, நீங்கள் ஏன் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை.(John 8:46) மனிதர்கள் அனைவருமே பாவம் செய்தார்கள். முகமதுவுக்கே தான் எங்கே செல்லப்போகிறேன் என்ற நிச்சியம் அவருக்கே இல்லை. வசனம் தரட்டுமா?

By Anonymous on "முஹம்மது ஒரு பாவியா ?" on 11/23/10பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மான் நிர்ரஹீம்

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் - சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் மீது உண்டாகுகநீங்கள் இதில் பல கேள்விகள் எழுப்பி உள்ளீர்கள், இதற்கு ஒவ்வொன்றாக பதில் அளிக்க முயற்சி செய்கிறேன்1. பாவம் செய்யாதவர் இறைவன் மட்டுமே.அப்படியானால் அல்லாவே முகமதுவாக வந்தான் என்று சொல்ல வருகிறீர்களா?

என்ன இது, நங்கள் சொல்ல வருவது உங்களுக்கு புறியவில்லையா? அல்லது அதை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் விரும்பவில்லையா ? நபி ஈஸா (அலை) வை இறைவன் என்று கிறிஸ்தவர்கள் தவறாக வணங்குவதை போல, படைத்த இறைவன் தான் முஹம்மது (ஸல்) என்று நங்கள் வணங்குவது இல்லை. எங்களுடைய வாதம், படைத்த இறைவனை வணங்குங்கள் அவனால் படைக்க பெற்ற படைபினங்களை (இறைதூதர்களை) வணங்காதீர்கள்.2. நீங்கள் கொடுத்த பைபிள் வசனங்களை நீங்களே ஒருமுறை படித்துப்பாருங்கள். அவற்றை தமிழில் பதிக்காமல் ஆங்கிலத்தில் பதித்த காரணம் என்ன?

தமிழில் பைபிள் சரிவர மொழி பெயர்க்கப்பட்டு உள்ளதா?

i. பைபிள் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் கிரேக்க மொழியில் இருந்து அங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்க்கும் பொழுது செய்த தவறுகளை காட்டிலும் அதனை தமிழில் மொழிபெயர்க்கும் பொழுது அதிகமான தவறுகள் செய்யப் படத்தை காண முடிகிறது.

ii. உதாரனமாக

Example 1 ( Elohim (பெயர்) – தேவன் இரண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தமா?)

பைபிளில் "எலோஹிம்" என்ற வரும் இறைவனின் பெயரை ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் "GOD " என்று மாற்றினால், தன் பங்கிர்க்கு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளராகிய "ஆறுமுக நாவலர்" "தேவன்" என்று மாற்றி உரைக்கிறார்.Example 2 (வேலை – கிரியை இரண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தமா?)Greek Transcript in English in English typeset - John 5:17 Ho de iesous apekrinato autois ho pater mou hoes anti ergazetai kago ergazomaiWord by word translation in English – John 5:17 the yet jesus answers to them the father of me till (hoes) at present (arti) is working (ergazetai) and I am-working (ergazomai).English Translation of Bible - John 5:17 So he told them, “My Father is working until now, and I too am working.”Another English translation – John 5:17 But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.Tamil Translation - John 5:17. இயேசு அவர்களை நோக்கி, என்பிதா இதுவரைக்கும் கிரியைசெய்துவருகிறார். நானும் கிரியைசெய்து வருகிறேன் என்றார்.

Example 3 (இளமையான பெண் - கன்னிப் பெண் இரண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தமா?)

Greek Transcript in English in English typeset - ISAIAH 7:14 Lkn ithn adni eua l-km auth ene e-olme ere u-ildth bn u-qrath shm-u omnu-alWord by word translation in English – ISAIAH 7:14 Therefore he-shall-give my-lord he to-you sign behold the-damsel (almah/young woman) pregnant-one and-one-giving-birth son and she-calls name-of-him Immanu-elEnglish Translation of Bible - ISAIAH 7:14 Therefore the lord himself shall give you a sign; behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.Another English translation – ISAIAH 7:14 Therefore the Lord himself shall give you a sign; Behold, a virgin shall conceive, and bear a son, and shall call his name Immanuel.Tamil Translation – Isaiah 7:14 ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தைக் கொடுப்பார், இதோ, ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனைப் பெறுவாள், அவருக்கு இ;ம்மானுவேல் என்று பேரிடுவாள்.

Apsar said...

3. இவ்வளவு தெளிவாக முகமது பாவமன்னிப்புக் கேட்டிருக்க அதனை மறைத்து ஒரு கேலிக்கூத்தான விபரங்களை வெளியிட்டுள்ளீர்கள்.

ஏன் நபி ஈஸா (அலை) அல்லது அப்போஸ்தலர்கள் பாவமன்னிப்பு கோரவில்லையா? தன்னை பரிசுத்தமானவர் என்று அழைப்பதை நபி ஈஸா (அலை) கண்டிக்கவில்லையா? எல்லாம் வல்ல இறைவனின் இறைதுதர்கள் பாவமாணிப்பு கோருவது நமக்கு கற்று கொடுக்கவும், முன்னோடியாக இருப்பதற்காகவும் அன்றி அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள் என்று அர்த்தம் ஆகாது.4. என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னைக் குற்றப்படுத்தக்கூடும்? நான் சத்தியத்தைச் சொல்லியிருக்க, நீங்கள் ஏன் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை.(John 8:46)

நபி ஈஸா (அலை) அவர்களை நங்கள் பாவி என்று சொல்ல நீங்கள் கண்டீர்களா? எந்த உண்மையான முஸ்லிமும் அவ்வாறு செய்ய துணியமாட்டான், என்னெனில் அவர் எங்களின் மரியாதைக்கு உரிய இறைதுதர்களில் ஒருவர் ஆவார். உங்கள் உமர் தான் ஒரு கட்டுரையில் "ஈஸா இறைவனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு மனநிலை சரி இல்லாதவராக இருக்க வேண்டும்" என்று அறிவித்து இருக்கிறார். நபி முஹம்மது (ஸல்), நபி ஈஸா (அலை) மட்டும் அல்ல இன்னும் படைத்த இறைவனால் அருள பெற்ற இறைதுதர்களில் எவரையேனும் பலிக்க கண்டால் நங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம்.5. மனிதர்கள் அனைவருமே பாவம் செய்தார்கள். முகமதுவுக்கே தான் எங்கே செல்லப்போகிறேன் என்ற நிச்சியம் அவருக்கே இல்லை. வசனம் தரட்டுமா?

நீங்கள் சொல்வது மிகவும் சரியே, இஸ்லாம் நம்பிக்கைப்படி நபி முஹம்மது (ஸல்) மட்டும் அல்ல இன்னும் யாருக்கும் (நபி ஈஸா உட்பட) தான் மரணத்துக்கு பின் தான் எங்கே போக போகிறோம் என்றும், அந்த முடிவு நாள் எப்பொழுது வர போகிறது என்பதும் அறிய முடியாது. பைபளின் அதாரம்:சொர்கத்தில் தன்னுடன் யார் இருக்க வேண்டும் என்பது நபி ஈஸா (அலை) க்கு தெரியாது... Matthew 20:22 Jesus answered, “You don’t know what you are asking! Are you able to drink the cup I am about to drink?” They said to him, “We are able.” 20:23 He told them, “You will drink my cup, but to sit at my right and at my left is not mine to give. Rather, it is for those for whom it has been prepared by my Father.”முடிவு நாள் எப்பொழுது வரும் என்பது நபி ஈஸா (அலை) க்கு தெரியாது...

Mark 13:32 “But as for that day or hour no one knows it – neither the angels in heaven, nor the Son41 – except the Father.படைத்த ஒரே இறைவனின் வார்த்தையை கேட்டு அதன் படி நடப்பவர்கள் அன்றி சொர்கத்தில் நுழைய முடியாது..Matthew 19:16 Now20 someone came up to him and said, “Teacher, what good thing must I do to gain eternal life?” 19:17 He said to him, “Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. But if you want to enter into life, keep the commandments.”படைத்த ஒரே இறைவனை வணங்கி நல்லது செய்வது மூலமாகவே சொர்கத்தை அடைய முடியும்... Matthew 5:20 For I tell you, unless your righteousness goes beyond that of the experts in the law22 and the Pharisees,23 you will never enter the kingdom of heaven.

இருபினும் இறைவன் அருளால் நபி முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் சில நபி தோழர்களுக்கும், பொது மக்களுக்கும் சொர்க்கம் என்று நன்மாராயம் கூரி உள்ளார்கள், அவ்வாறே நபி ஈஸா(அலை) அவர்கள் எதுவும் நன்மாராயம் கூரி உள்ளார்களா என்று நாம் க்ரிஷ்தவ அறிஞரான உமரை தான் கேட்க வேண்டும்.

Example: Hadith_of_the_ten_promised_paradise

Anonymous said...

இப்போது உங்கள் கட்டுரையை மீண்டுமாக படித்துப் பாருங்கள். முகமது பாவம் செய்தார் என்பதை மறைமுகமாக ஒத்துக் கொண்டமைக்கு நன்றி
ஈஸாவை பாவி என்று சொல்ல மாட்டீர்கள் தானே. குர்ஆன் வசனமும் அவரை எங்காவது மன்னிப்புக் கேட்கச் சொன்னதாக உள்ளதா? முகமதுவி்டம் கேட்கச் செல்கிறதே!. முதலில் குர் ஆனில் கிறிஸ்துவின் மேன்மையையும் முகமதுவின் பாவங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்.

அடுத்து பைபிள் வசனங்கள் மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பாக பேசுவதற்கு இதுவல்ல இடம் குர்ஆன் தமிழ்மொழிபெயர்ப்புகளே எவ்வளவு கைவேலை இருக்கின்றது என நிரூபிக்கட்டுமா?

Anonymous said...

ஏன் நபி ஈஸா (அலை) அல்லது அப்போஸ்தலர்கள் பாவமன்னிப்பு கோரவில்லையா? தன்னை பரிசுத்தமானவர் என்று அழைப்பதை நபி ஈஸா (அலை) கண்டிக்கவில்லையா

ஐயா அப்போஸ்தலர்கள் பாவம் செய்தார்கள் ஏன் அனைவருமே பாவம் செய்தார்கள் என்றுதான் வேதாகமம் போதிக்கிறது. இயேசு பாவம் செய்தார் என நீங்கள் கூறும் வசன விளக்கம் தவறானது.
விளக்க முற்பட்டால் அவை ஒரு பெரிய கட்டுரையாக மாறிவிடும்.

சரி குர்ஆனில் முகமதுவை பாவமன்னிப்பு கேட்கச் சொன்னார் அல்லவா அல்லா. அதுபோன்று ஈஸாவிற்கு சொன்ன ஒரு வசனத்தை காண்பிக்க முடியுமா?

Apsar said...

ஏன் நபி ஈஸா (அலை) அல்லது அப்போஸ்தலர்கள் பாவமன்னிப்பு கோரவில்லையா? தன்னை பரிசுத்தமானவர் என்று அழைப்பதை நபி ஈஸா (அலை) கண்டிக்கவில்லையா

ஐயா அப்போஸ்தலர்கள் பாவம் செய்தார்கள் ஏன் அனைவருமே பாவம் செய்தார்கள் என்றுதான் வேதாகமம் போதிக்கிறது. இயேசு பாவம் செய்தார் என நீங்கள் கூறும் வசன விளக்கம் தவறானது. விளக்க முற்பட்டால் அவை ஒரு பெரிய கட்டுரையாக மாறிவிடும். சரி குர்ஆனில் முகமதுவை பாவமன்னிப்பு கேட்கச் சொன்னார் அல்லவா அல்லா. அதுபோன்று ஈஸாவிற்கு சொன்ன ஒரு வசனத்தை காண்பிக்க முடியுமா?
By Anonymous on "முஹம்மது ஒரு பாவியா ?" on 11/24/10


பதில்:
திரு அனானிமஸ் அவர்களே,
அப்போஸ்தலர்கள் பாவம் செய்தார்கள் என்று ஒப்புக்கொண்டதற்கு நன்றி!! அப்படி என்றால் உமரின் வாதப்படி பாவிகள் எழுதிய பைபிலையா நம்புகிறீர்கள்?

“இயேசு பாவம் செய்தார் என நீங்கள் கூறும் வசன விளக்கம் தவறானது. விளக்க முற்பட்டால் அவை ஒரு பெரிய கட்டுரையாக மாறிவிடும்.” என கூறுகிறீர்கள்.

நங்கள் ஈஸா (அலை) மட்டுமல்ல இன்னும் இறைவனால் அனுப்பட்ட எந்த நபியும் பாவம் செய்தார்கள் என்று சொல்லவில்லை. ஈசா உமரும், உங்களது பைபிளும் தான் அப்படி சொல்கிறது. சரி உதாரணத்திற்காக இந்த ஒரு வசனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன். இதன் மூலம் பைபிள் என்ன சொல்ல முயல்கிறது???

அதற்கு இயேசு: நீ என்னை நல்லவனென்று சொல்வானேன்? தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே. Mark 10:18
இந்த வசனத்தின் மூலம் பைபிள் என்ன சொல்ல முயலுகிறது? பைபிள் நபி ஈஸா (அலை) கெட்டவர் என சொல்ல முயல்கிறதா? பைபிள் உங்களுக்கு என்ன போதிக்க முயல்கிறது என்பது புரியவில்லையா?


நீங்கள் நம்பும் பைபிளில் இருந்து வசனங்களை தந்துள்ளோம். அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இல்லை, பதில் சொல்லவும் இல்லை! அதை விட்டு குர்-ஆனில் ஆதாரம் கேட்டுள்ளீர்கள். நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என்று அறிந்தே தான் கேட்கிறீர்களா? குர்-ஆன் அருளபெற்ற நேரத்தில் நபி ஈசா (அலை) இந்த உலகத்தில் இல்லை. அவரை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லி குரானில் வசனம் இறங்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறீர்களா? இன்னும் டேவிட், மூசா அனைவர் பாவத்துக்கும் குரான் மன்னிப்பு கேட்க சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்பீர்கள் போல தோன்றுகிறது. நபிமார்கள் நமக்கு பாவ மன்னிப்பு கற்று தருவது நம் பாவங்கள் மன்னிக்க பெற்று நாம் சொர்கத்தில் நுழையவே தவிர அவர்கள் பாவிகள் என்று அர்த்தம் ஆகாது.....

Apsar said...

இப்போது உங்கள் கட்டுரையை மீண்டுமாக படித்துப் பாருங்கள். முகமது பாவம் செய்தார் என்பதை மறைமுகமாக ஒத்துக் கொண்டமைக்கு நன்றி ஈஸாவை பாவி என்று சொல்ல மாட்டீர்கள் தானே. குர்ஆன் வசனமும் அவரை எங்காவது மன்னிப்புக் கேட்கச் சொன்னதாக உள்ளதா? முகமதுவி்டம் கேட்கச் செல்கிறதே!. முதலில் குர் ஆனில் கிறிஸ்துவின் மேன்மையையும் முகமதுவின் பாவங்களையும் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். அடுத்து பைபிள் வசனங்கள் மொழிபெயர்ப்பு தொடர்பாக பேசுவதற்கு இதுவல்ல இடம் குர்ஆன் தமிழ்மொழிபெயர்ப்புகளே எவ்வளவு கைவேலை இருக்கின்றது என நிரூபிக்கட்டுமா?By Anonymous on "முஹம்மது ஒரு பாவியா ?" on 11/24/10


பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹ்மான் நிர்ரஹீம்

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும் - சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் மீது உண்டாகுக

உங்கள் கேள்விக்கு இதற்கு முன்னரே பதில் தந்துவிட்டேன் என்று எண்ணுகிறேன், தயவுசெய்து மேலே உள்ள பதில்களை படிக்குமாறு வேண்டி விரும்பி கேட்டு கொள்கிறேன்.

இருந்தும் இன்னொரு முறை சொல்கிறேன், இறைவனால் அருளப்பெற்ற எந்த நபியையும் நாங்கள் பாவி என்று சொல்ல மாட்டோம், பிறர் இறைதூதர்களை பாவி என்று அழைப்பதை எதிர்க்காமல் இருக்க மாட்டோம். இறை தூதர்கள் பாவமன்னிப்பு கேட்பது நமக்கு கற்றுகொடுக்கவே அன்றி அவர்கள் பாவம் செய்தவர் என்று அர்த்தம் ஆகாது.

குரான் அருளிய காலத்தில் உலகில் இல்லாத ஈஷா (அலை) அவர்களை மன்னிப்பு கேட்க குரானில் வசனம் வரவேண்டும் என்று கேட்கிறீர்களா? இதற்கு நகைப்பதை தவிர வேறு என்ன செய்வது!!! முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்களை உங்கள் உமர் பாவி என்று கட்டுரை எழுதியதற்காக நாங்கள் மறுப்பு எழுதினால், பைபிளில் ஈஷா தன்னை பரிசுத்தமானவர் என்று அழைப்பதை கண்டிக்கிறார் என்று பைபிளில் இருந்து ஆதாரத்தை காட்டினால் அதற்கு விளக்கம் உங்கள் உமரை கேட்காமல் எங்கள் மீது கோபப்படுவது ஏன்? நாங்கள் ஈஷா (அலை) புனிதமானவர் என்று வாதாடுவதற்கு நீங்கள் தரும் பரிசா? உலகத்தில் கிறிஸ்தவத்தை அடுத்து இஸ்லாம் மார்க்கம் ஒன்று தான் ஈஷாவை மரியாதையுடன் நபி என்று அழைக்கிறது, இதை எங்களுக்கு கற்று தந்த நபி முஹம்மத் (ஸல்) க்கு நீங்கள் கொடுக்கும் பரிசு பாவி என்று பலிப்பதா? உங்களுக்கு ஒரு நொடி யோசிக்க நேரம் இல்லையா, குரானை நபி முஹம்மது (ஸல்) தான் இயற்றினார் என்றால் தன்னை விட 100% அதிகமாக நபி இஷாவையும், 500% அதிகமாக நபி மூஸா பெயரையும் ஏன் நபி முஹம்மது (ஸல்) குரானில் அமைக்க வேண்டும்? இவர்கள் பெயர்கள் இல்லாமல் இஸ்லாம் வளர்ந்து இருக்காதா???

குரான் மொழிபெயர்ப்பு உங்களிடம் யார் கேட்டது? உங்கள் வீட்டின் அருகில் ஒரு தொழுகை மசூதி இருந்தால் ஐவேளை தொழுகை அழைப்பு அருளிய அரபி மொழியில் உள்ளதா? அல்லது மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உள்ளதா? இஸ்லாமியர்கள் தங்கள் தொழுகையில் மொழிபெயர்த்து ஓதுகிறார்களா? மொழிபெயர்ப்பு என்பது ஒரு அளவு புரிந்து கொள்ளவே அன்றி அதுவே மூலம் ஆகாது. எந்த மூலத்தையும் முழுமையான முறையில் மொழி பெயர்க்க முடியாது. ஒரு சாதாரன திருக்குறளிலேயே அதன் விரிவுரையை படித்தால் போதுமாகாது என்றும் அதன் முலத்தை படிக்கவேண்டும் என்று கூறும் தமிழ் மொழியில், கேள்விகேட்கும் நீங்கள் ஏன் உங்கள் பைபிளை அது அருளிய மொழியில் படிக்க, வார்த்தைக்கு வார்த்தை உண்மையான அர்த்தம் அறிய முயற்சிக்க மறுக்கிறீர்கள்? இந்த முயற்சியின் மூலம் உங்கள் கிறிஸ்தவத்தை அதன் தூய வடிவில் அறியலாமே!!!…


அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்

zia said...

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும், என்ன "குர்ஆன்னில் கிறிஸ்துவின் மேன்மையை ஒப்பிட்டு பாகவேண்டுமா?" குர்ஆன் நபி ஈஸா (அலை) அவர்களை மேன்மை படுத்துவதை நம்புகிறிர்கள்லா ? இதை சொல்லுவதுமுலம் குர்ஆன் இறைவேதம் தான் என்று சாட்சி அளிக்கிறீர்ரா? அப்படி என்றால் இது தான் எங்கள் கட்டுரைக்கு கிடைத்த மிக பெரும் வெகுமதி ஆகும். மிகவும் நன்றி...

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்,

-ஜியா

Anonymous said...

//குர்ஆன்னில் கிறிஸ்துவின் மேன்மையை ஒப்பிட்டு பாகவேண்டுமா?" குர்ஆன் நபி ஈஸா (அலை) அவர்களை மேன்மை படுத்துவதை நம்புகிறிர்கள்லா ? //
நான் கூறவருவது முகமதுவை விட ஈஸா குர்ஆனின்படி உயர்வானவர் என்று
அதுசரி எத்தனை பதிவுகள் ஈஸாவை குறித்து எழுதியிருப்பிர்கள். என்றாவது ஈஸாவின் வழியை பின்பற்றுங்கள் என்று கூறுயிருக்கிறீர்கள்.

zia said...

நபி ஈஸா (அலை) அவர்களின் வழி என்று எதை குரிபிடுகிறிர்?

குரானில் உள்ளபடி: - Quran 5:72. “நிச்சயமாக மர்யமுடைய மகனாகிய மஸீஹ் (ஈஸா) தான் அல்லாஹ்” என்று கூறுகிறவர்கள் உண்மையிலேயே நிராகரிப்பவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள்; ஆனால் மஸீஹ் கூறினார்: “இஸ்ராயீலின் சந்ததியினரே! என்னுடைய இறைவனும், உங்களுடைய இறைவனுமாகிய அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள்” என்று. எனவே எவனொருவன் அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்பானோ அவனுக்கு அல்லாஹ் சுவனபதியை நிச்சயமாக ஹராமாக்கிவிட்டான், மேலும் அவன் ஒதுங்குமிடம் நரகமேயாகும், அக்கிரமக்காரர்களுக்கு உதவிபுரிபவர் எவருமில்லை.

பைபளில் உள்ளபடி: Mark 12:28 Now one of the experts in the law came and heard them debating. When he saw that Jesus answered them well, he asked him, “Which commandment is the most important of all?” 12:29 Jesus answered, “The most important is: ‘Listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. 12:30 Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.

அல்லது பைபிள் நபி ஈஸா (அலை) கூறியதாக அறிந்துகொண்டே உண்மையோடு பொய்யை திரித்து கூர்ருவதையா?

உதரணமாக விவாகரத்து செய்வதற்கு நபி ஈஸா காட்டியதாக பைபிள் சொல்லும் வழி என்ன?

Matthew 5:32 But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery: and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.


பைபளின் ஈஸா பரிந்துரை படி ஒரு பெண்னின் மிது அவதுறு இல்லாமல் அவளை விவாகரத்து செய்ய கூடாது. அவ்வாறு ஒரு மனிதர் ஒரு பெண்ணை அவதுறு கூறினால் அந்த பெண்னின் தந்தை தன் பெண் களங்கமற்றவள் என்று சபையினர் முன்பு நிருபிக்கவேண்டும். இதை நிருபிக்க பைபிள் காட்டும் வழி என்ன?

Deuteronomy 22:13 Suppose a man marries a woman, has sexual relations with her, and then rejects her, 22:14 And give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid: 22:15 Then shall the father of the damsel, and her mother, take and bring forth the tokens of the damsel's virginity unto the elders of the city in the gate: 22:16 The young woman’s father must say to the elders, “I gave my daughter to this man and he has rejected her. 22:17 And, lo, he hath given occasions of speech against her, saying, I found not thy daughter a maid; and yet these are the tokens of my daughter's virginity. And they shall spread the cloth before the elders of the city. 22:18 The elders of that city must then seize the man and punish him. 22:19 They will fine him one hundred shekels of silver and give them to the young woman’s father, for the man who made the accusation ruined the reputation of an Israelite virgin. She will then become his wife and he may never divorce her as long as he lives.22:20 But if this thing be true, and the tokens of virginity be not found for the damsel: 22:21 Then they shall bring out the damsel to the door of her father's house, and the men of her city shall stone her with stones that she die: because she hath wrought folly in Israel, to play the whore in her father's house: so shalt thou put evil away from among you.

இதன் முலம் பைபிள் ஈஸாவின் வழி என்று உங்களுக்கு என்ன கற்றுத்தர முயல்கிறது என்று அறிய முடிகிறதா? ஒரு பெண்னின் தந்தை தன் மகள் திருமணத்துக்கு முன்பாகவே அவள் கற்பை (தன் விரல் கொண்டு சுரையாடவேண்டும் என்றும் அதற்கு) ஆதரமாக அவளின் இரத்த துளிகளை ஒரு துணியில் எடுத்துவைக்க வேண்டும் என்றும் அறிவிக்கிறது இது உங்களுக்கு புரிய வில்லையா, இதை தான் ஈஸா கற்றுத்தந்த வழி என்று அறிவிகிறிர்களலா?